תקנון האתר ומדיניות הפרטיות - מלוא

תקנון ותנאי שימוש אתר, חנות ומחשבון – מלוא סחר יבוא ושיווק בע"מ

מבוא

האתר מופעל ע"י חברת מלוא סחר יבוא ושיווק בע"מ ("החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרי החברה המופיעים בו ("המוצר" / "המוצרים"). כל האמור בתקנון זה או באתר בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

מטרתו של התקנון הינה הסדרת היחסים בין המשתמש לבין החברה, בכל הקשור בשימוש באתר, בחנות ובמחשבון המוצע בו, והכל בכפוף לתנאי התקנון, הוראות דין, תקנים ונהלים רלבנטיים.

השימוש והרכישה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם השימוש באתר ובמחשבון ורכישת מוצרים תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת, ולגולשים ולמשתמשים, או מי מטעמם, לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בגין כך. אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון.

אחריות

על אף מאמצי החברה לספק את המידע המעודכן והמדויק ביותר, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או כשלים, לרבות טעויות אנוש. יובהר כי עצם השימוש באתר ובמחשבון מהווה ויתור מוחלט על כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ולא תהייה למשתמש או למי מטעמו, כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש באתר או בכלים והמידע המובאים בו ומוצעים על-ידו לשימוש. כמו כן, בשום מקרה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולש או מי מטעמו כתוצאה מהגלישה באתר ו/או מהסתמכות בתוכן ובמידע המופיעים בו.

רכישה

כללי

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע רק לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ

הפריטים ניתנים לרכישה באמצעות האתר בתנאי שהם מצויים באותה עת במלאי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

כל עוד לא נסתיימה הרכישה ולא אושר התשלום בגין ההזמנה ניתן להוסיף פריטים לסל הקניות ואף לגרוע ממנו. השלמת ההזמנה מחייבת מסירת פרטים כפי שיופיעו בדף הרכישה לרבות פרטי כרטיס אשראי. רק לאחר מסירת כל אלה ואישור הרכישה תחשב הרכישה לעסקה מאושרת וחבר האשראי תחייב את הלקוח בהתאם לסכום הרכישה ובכך יאשר הלקוח את נכונותו לביצוע הרכישה. החל ממועד זה תחל ספירת הימים לצורך אספקה והשלמת העסקה ע"י החברה.

אחריות ושירות

לשנה אחת לפחות עפ"י כתב האחריות והשרות בכל מוצר

מדיניות משלוחים

רוב ההזמנות ישלחו תוך 5 ימי עסקים (לא כולל שישי) ולכל היותר תוך 14 יום מיום קבלת התשלום באמצעות חברת משלוחים ועפ"י מגבלות אותה חברה. עלות המשלוח באמצעות שליח עד לכתובת הלקוח הינה לפריט או אריזה כפי שיופיע בחישוב בעת ביצוע ההזמנה . מועדי המסירה בימים ראשון עד חמישי בין השעות 15.00-08.00. חובה על הלקוח להימצא בכתובת אותה מסר במשך הזמן שיתואם אתו לשם אספקה.

מדיניות החזרות

במידה והמוצר שהתקבל נמצא פגום או שונה מהמוצר שהוזמן

יש ליצור קשר עם החברה במייל ואנו נדאג להחליפו. יש לוודא כי המוצר יוחזר כשהוא שלם וארוז באריזתו המקורית

ביטול עסקה במקרה של חרטה מצד הלקוח

עפ"י תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010, שמקנות לצרכן את הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא סיבה ולקבל את כספו חזרה. ביטול העסקה יוכל להיעשות בתנאי שהלקוח הודיע לחברה על רצונו (באמצעות הודעת דואר אלקטרוני או ביצירת קשר דרך האתר וזאת בתוך 14 יום מיום ביצועה של ההזמנה ולקבל את כספו בחזרה. החברה תהיה מוכנה לקל את המוצר ולזכות את הלקוח עפ"י התנאים המפורטים בהמשך, בתנאי שהמוצר ימצא באריזתו המקורית מבלי שזו נפתחה ומבלי שנעשה שימוש כל שהוא במוצר ובתנאי שהמוצר לא יוצר במיוחד בעבור הלקוח.

במקרה של ביטול עסקה כדין תושב לצרכן התמורה ששילם בניכוי:

  • דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם
  • הוצאות הובלה ומשלוח אל הלקוח ועלות ההובלה חזרה למחסן החברה (חישוב המשלוח מהלקוח בחזרה יהיה על-פי עלות המשלוח אל הלקוח)
  • דמי ביטול עסקה אם יגבו ע"י חברת האשראי.

החברה תשיב ללקוח את התמורה שהתקבלה בניכוי הסכומים המפורטים מעלה, תוך שבעה ימי עסקים ע"י ביטול החיוב של כרטיס האשראי או בהודעה לחברת כרטיסי האשראי על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה מידית את כרטיס האשראי של הצרכן.

במקרה של ביטול עסקה על ידי הספק

הספק יהיה רשאי לבטל עסקה באופן מלא או חלקי במקרה של טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או אם המוצר אזל מהמלאי ו/או נתגלתה תקלה שמנעה את השלמת העסקה ו/או כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור שמונעים את השלמת העסקה ו/או במקרה שהעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או נציגיהם ו/או צד ג' כלשהו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון / במייל / בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח  בעת ביצוע הרכישה. החברה תדאג לספק מוצר חלופי או שהעסקה תבוטל והתמורה ששולמה תוחזר במלואה למזמין

אחריות במקרה של תקלה במוצר או במשלוח / במקרים של ביטול עסקה

בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד, לרבות נזק כספי, שנגרם ללקוח ו/או משתמש ו/או צד שלישי בשל תקלה במוצר ו/או במשלוח במקרים של רכישה ו/או אי קבלת ההזמנה ו/או במקרה של ביטול עסקה.

מחשבון אוורור

כללי

מחשבון חישוב אוורור ואיתור פתרונות (להלן – "המחשבון") פותח ע"י החברה ועומד לרשות הגולשים ללא תמורה ועל אחריותם בלבד.
השימוש במחשבון אינו מהווה תחליף לתכנון הנדסי על-ידי מהנדס מוסמך.

השימוש במחשבון כפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה ובכל הוראות דין, תקנים ונהלים רלבנטיים. יש להימנע משימוש במחשבון במקרה ש אי הסכמה או העדר אישור לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. יובהר כי עצם השימוש במחשבון כמו הגלישה באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון במלואם.

אחריות לתוצאות החישוב

על אף מאמצי החברה לספק באתר ובמחשבון את המידע המעודכן והמדויק ביותר, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או כשלים, לרבות טעויות אנוש. כל הסתמכות על השימוש במחשבון ועל תוצאותיו נעשית על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. יובהר כי עצם השימוש במחשבון מהווה ויתור מוחלט על כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ולא תהייה למשתמש או למי מטעמו, כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש במחשבון או בתוצאותיו. כמו כן, בשום מקרה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולש או מי מטעמו כתוצאה מהגלישה באתר ו/או מהסתמכות בתוכן ובמידע המופיעים בו.

אופן החישוב והתקנה

החישוב מתבסס על הוצאת אוויר "מלוכלך"  אל מחוץ למבנה, תוך כניסת אוויר "נקי" באופן חופשי ועצמאי. סוגי החללים מסודרים בתוך הקבוצות עפ"י מספר החלפות אוויר שהולך ועולה. במידה וסוג החלל אותו מבקשים לאוורר לא נמצא כאחת האפשרויות, יש לבחור באפשרות הקרובה ביותר.

את המכשיר יש להתקין בנקודה הגבוהה ביותר האפשרית (דרישות הבטיחות בישראל הן להתקנה בגובה מינימלי של 2.30 מטר מהרצפה). בכל מקרה, כל החוקים, התקנות והנהלים הארציים והמקומיים הנוגעים להיבטים הקשורים בתוכן ושימוש באתר זה או במוצרים המוצעים בו, חייבים להתמלא על פי הדרישות.

המכשירים המוצעים אינם מיועדים להוצאת אוויר שכולל שמנים וכימיקלים או חלקי אבק.

הגדרת מושגים

לצורך השימוש במחשבון, יהא למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם, היינו:

"גודל החלל" – מתייחס לנתוני החדר או החלל אותו מבקשים לאוורר. בהינתן חלל שאינו מרובע, יש לציין את מידותיו כך שישקפו את נפחו הכולל. ככלל, הנתונים יתייחסו ליחידת חלל אחת.
המערכת אינה מיועדת לחישוב אוורור משותף לחללים שמופרדים האחד מהשני.

"קיר חיצוני"-  התקנה על קיר שפונה אל מחוץ לבניין והאוויר יוצא ללא שימוש בצינור.

"חלון זכוכית" התקנה בתוך חלון זכוכית כשאין אפשרות לקבע את המכשיר בעזרת ברגים.

"צינור קשיח" – בהתקנה בה האוויר מוצע ע"י צינור/תעלה קשיחים או חצי-קשיחים, חיכוך האוויר בצינור מקטין את כמות האוויר היוצא בהשוואה לכמות הנכנסת  בהתקנות מסוג זה לרוב יעשה שימוש במכשירים עם כנף צנטריפוגלית  בעלי יכולת טובה יותר בהזרמת האוויר בהשוואה למכשירים ציריים "רגילים".

"צינור שרשורי/גמיש" – כנ"ל אך עשוי חומר רך וגמיש. החישוב מבוסס על התקנה של הצינור כשהוא מתוח למקסימום שלו.

"אורך צינור" – ציון אורך קצר מאשר אורכו בפועל של הצינור, עלול להביא לבחירת מכשיר שלא יוכל להוביל החוצה את כמות האוויר הנחוצה בלחץ נתון ובכך להקטין ואף למנוע את אוורור החלל.

"מספר כיפופים" – ציון מספר קטן מאשר בפועל, עלול להביא לבחירת מכשיר שלא יוכל להוביל את כמות האוויר הנחוצה ובכך להקטין ואף למנוע את אוורור החלל.

מדיניות פרטיות (בתוקף מתאריך: אוגוסט 2018)

כללי

החברה מודעת ומחויבת להגן ולכבד את פרטיותך ומכירה בחשיבות המידע האישי שימסר לידיה ובאחריות המוטלת עליה לשמור עליו, לעדכן מהו המידע אותו החברה אוספת באמצעות אתר האינטרנט ו/או האפליקציה ובאיזה אופן ישמש המידע, כל זאת בהתאם לחוקי הגנת המידע התקפים והכל בשקיפות, בכנות, ביושר ובפשטות על מנת לאפשר הבנה מלאה של מדיניות זו. לפיכך אנו מתחייבים שלא למסור, להשכיר או למכור את המידע האישי שלך לגורם אחר (אלא אם תאשר לנו לעשות זאת באופן מפורש בפניה מיוחדת שתבוצע על ידינו, למעט ההסתייגויות המפורטות במסמך זה).

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת ולגולשים ולמשתמשים, או מי מטעמם, לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בגין כך. יש לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון.

בהיעדר הסכמה ואישור לכל התנאים המפורטים במדיניות זו, יש להימנע משימוש במחשבון ובאתר. יובהר כי עצם הגלישה באתר החברה והשימוש במחשבון, מהווה הסכמה לתנאיו במלואם.

כדי להקל על המשתמש, האתר רשאי להשתמש ב"עוגיות" (cookies") ובכך למנוע הקלדה חוזרת ולשפר את תוצאות החיפוש. החברה גם רשאית לעשות שימוש במידע שייצבר במחשביה ולנתח את השימוש שנעשה באתר. החברה תנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח שהמידע יישאר וייאגר ברשותה בלבד. יחד עם זאת שמורה למשתמש הזכות לשנות את הגדרות הדפדפן שלו לצורך מניעת שימוש ב"עוגיות".

ברישום ובשימוש באפליקציה ו/או התוכנה של מלוא  (להלן: “השירותים”), המשתמש מאשר כי מדיניות הפרטיות של החברה ידועה לו ומהו המידע שנאסוף, מעובד ונשמר. בכל שאלה או הערה בנושא זה ניתן לפנות אל החברה באמצעות דוא”ל בכתובת lior@milotrade.com.

איסוף "מידע אישי"

החברה אוספת “מידע אישי” שיוזן ע"י המשתמש כגון; שם, עיסוק, כתובת דוא”ל, מספר טלפון וכל מידע אחר שיימסר לה ע"י המשמש (בהתחברות דרך צד ג' לדוגמה, פייסבוק, מידע אישי עשוי להימסר לנו ע"י אותו גורם) יוכל לשמש לצורך: רישום ומשלוח מידע, עדכון אודות מוצרים, פניה לקבלת משוב על מוצרים והשירותים לרבות אתר האינטרנט, כל זאת בכפוף לזכותו של המשתמש לסרב לקבלת הודעות שיווקיות ע"י פניה לחברה להסרת המידע שנמסר ע"י המשתמש.

לא יאספו ולא ישמרו פרטי כרטיס האשראי שישמשו לצורך ביצוע קנייה באתר.

איסוף "מידע אנונימי"

החברה אוספת “מידע אנונימי” שנאסף ומצטבר עם מידע דומה של משתמשים אחרים ושאינו מאפשר זיהוי, על פעילות משמשים באתר תוך אפשרות לשימוש בספק שירותים ובכלים שונים כגון Google Analytics ויומני שימוש, על מנת לנתח מידע ממשתמשי השירות לצורך שיפור המוצרים, תיקון תקלות וביצוע סקרים. לידיעתך באפשרותך לנטרל את השימוש ב-Google Analytics ע"י התוסף: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

מסירת פרטים באתר מהווה אישור לחברה להעביר את המידע שמסרת ושאספנו, כולו או חלקו, לגופים עסקיים אחרים איתם אנו קשורים או ניקשר בעתיד או במקרה של מכירת החברה או נכסיה למי שתרכוש את החברה או נכסיה או תתמזג איתה. אלה יהיו רשאים להמשיך לעבד את המידע האישי והאנונימי, תוך שנקפיד על קיום מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש עליהם אנו מתחייבים בזאת.

האתר, החנות והמחשבון אינם מיועד לשימוש ע"י מי שטרם מלאו לו 18 שנה או מי שאינו מורשה לעשות שימוש באחד מאלה ללא רשות אפוטרופוס. במידה ונעשה שימוש באתר, או במחשבון או שבוצעה רכישה ע"י מי אינו מורשה לכך, תיראה בו החברה כמי שאושר לכך ע"י האפוטרופוס שלו. החברה גם אינה פונה למי שטרם מלאו לו 18 ואינה מעוניינת במידע אודותיו. במידה ועלה חשד למסירת מידע שכזה יש לעדכן בדבר באמצעות שליחת הודעה לכתובת lior@milotrade.com .

מלוא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות המוצהרת ואלה עשויים להימסר בהודעה שתשלח אליך.

קניין רוחני

האתר, המידע המפורסם בו והמחשבון הינם רכושה הבלעדי של החברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או במחשבון, הינם בבעלות הבלעדית של החברה.

אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר לאחר או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בקניין הרוחני, באתר, תכניו ובמחשבון, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת לכך מהחברה מראש ובכתב.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו או השרון תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.